Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frommangoe mangoe viaareyoubored areyoubored
1077 6320 500
Reposted fromoll oll viasom3thingwild som3thingwild
6618 1ed5
Reposted fromzrazik zrazik viadelein delein
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viadelein delein
4127 57f4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
Reposted fromFlau Flau viamyslodsiewnia myslodsiewnia
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viawarkocz warkocz
5805 f4cc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamalinowowa malinowowa
4098 4063 500
Reposted frompiehus piehus viajethra jethra
8862 0e63 500
Reposted fromtfu tfu viajethra jethra
2092 e415 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viasoupanka soupanka
4491 787e
Reposted fromnazarena nazarena viaIgnition Ignition
8772 b349
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viasoupanka soupanka
1199 000d 500
Reposted fromteijakool teijakool viathe-devil the-devil
4418 a6cf
5352 0d3a
Reposted frompastelowe pastelowe viaoll oll
Lubię piękne słowa i ładne obrazki. I wino też lubię. I zapach kawy. I ciepło kubka z herbatą. Uwielbiam długie letnie wieczory ubrane w kojącą melodię w stylu Indie Folk. Spacery, nocną ciszę i zgiełk miasta w dzień. Kocham obserwować świat, który mnie otacza i snuć refleksje. Ludzi też lubię, chociaż nie wiem dlaczego tak często od nich uciekam w bezpieczną ciszę i ładne obrazki.
— pomruki.soup.io
Reposted frompomruki pomruki viaPicki91 Picki91

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia vialaluna laluna
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viaAmericanlover Americanlover
2412 0349
Reposted fromsavatage savatage viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl